علم بهتر است یا ثروت؟

سلمان می گوید: وقتی که پیامبر (ص) در شان علی (ع) فرمود: من شهر علم هستم و علی درِ آن شهر است، منافقان در مورد علی حسادت شدید ورزیدند و بین خود توطئه کردند تا علی را در همین مورد (علم) به نظر واهی خودشان درمانده کنند. توطئه آنها این بود که چند نفر هر کدام جداگانه نزد علی (ع) بروند و سوال کنند: علم بهتر است یا ثروت؟ و به چه دلیل؟
گفتند اگر وی در پاسخ هر کدام یکسان داوری کرد [ جواب داد ] می فهمیم که علم او اندک است و اگر پاسخهای متفاوتی داد دیگر در این راستا راهی برای عیب تراشی و انتقاد از او نداریم. این توطئه به این ترتیب اجرا شد که یکی یکی آمدند و هر کدام جداگانه از آنحضرت سوال کردند.
[ من فقط جوابهای مختلفی که امام داده اند را می نویسم]
– علی فرمود علم بهتر است برای اینکه
– علم میراث پیامبران است ولی مال میراث قارون و هامان و فرعون است.
– مال را تو باید حفظ کنی ولی علم تو را حفظ می کند.
– صاحب ثروت دشمنان بسیار دارد ولی صاحب علم دوستان بسیار دارد.
– هر گاه از مال استفاده کنی از آن کاسته می شود ولی اگر از علم استفاده کنی بر آن افزوده می شود.
– صاحب مال با صفاتی مانند بخیل و لئیم خوانده می شود ولی از صاحب علم با احترام و تجلیل نام برده می شود.
– در مورد مال از دزد ترسیده می شود که مبادا به آن دستبرد بزند و ببرد ولی در مورد علم چنین ترسی نیست.
– مال با گذشت زمان کهنه می شود ولی علم با مرور زمان کهنه نمی شود و همیشه تازه است.
– مال قلب صاحبش را سخت می کند ولی علم قلب صاحبش را نورانی می نماید.
– صاحب مال تکبر می ورزد و خودبینی می کند ولی صاحب علم خاشع و متواضع است.
در این هنگام همه آنها گفتند که خدا و رسولش راست گفتند و بدون تردید علی باب همه علوم است. علی (ع) فرمود: به خدا سوگند تا زنده هستم اگر همه خلایق تا پایان روزگار از من سوال کنند در پاسخ آنها درمانده نمی شوم و به هر کدام پاسخی جداگانه غیر از پاسخی که به دیگری داده ام، خواهم داد.

منبع: قضاوتهای حضرت علی

2 Replies to “علم بهتر است یا ثروت؟”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *