جبهه

۱- مخابرات زرهی ل ۱۷ علی ابن ابیطالب

۲- تبلیغات تخریب ل مهندسی رزمی ۴۲  قدر

۳- هدایت آتش ادوات ل ۸ نجف اشرف

۴- تطبیق آتش و مسئول محور ادوات ل ۳۱ عاشورادوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون