رطب خورده

روزي مردي گوش بچه خود بگرفته به حضور پيامبر خاتم رسيد. گفت: يا محمد، بارها به اين فرزندم گفتم زياد خرما نخور، موثر نمي‌افتد. او را نزد تو آورده‌ام كه بدو همين گويي تا از دم مسيحايي تو تاثير پذيرد. محمد (ص) فرمود: برو فردا بيا.

رفتند و فردا آمدند. پيامبر فرمود: بچه جان زياد خرما نخور!

مرد گفت: اي پيامبر خدا، ما را به سخره گرفته‌اي؟ چه بود كه اين ديروز نگفتي؟

پيامبر فرمود: ديروز خرما خورده بودم. رطب خورده منع رطب چون كند؟

فكر نكنيد كه اين داستان به منع وزارت امور خارجه ايران، دولت مصر را، مربوط است كه با مردم بد نكنيد!یک جواب برای “رطب خورده”

  1. نه اصلا اینطوری فکر نمی کنیم.
    شما هم فکر نکنید که ما یقین داریم!

    [پاسخ]

دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون