رطب خورده

روزی مردی گوش بچه خود بگرفته به حضور پیامبر خاتم رسید. گفت: یا محمد، بارها به این فرزندم گفتم زیاد خرما نخور، موثر نمی‌افتد. او را نزد تو آورده‌ام که بدو همین گویی تا از دم مسیحایی تو تاثیر پذیرد. محمد (ص) فرمود: برو فردا بیا.

رفتند و فردا آمدند. پیامبر فرمود: بچه جان زیاد خرما نخور!

مرد گفت: ای پیامبر خدا، ما را به سخره گرفته‌ای؟ چه بود که این دیروز نگفتی؟

پیامبر فرمود: دیروز خرما خورده بودم. رطب خورده منع رطب چون کند؟

فکر نکنید که این داستان به منع وزارت امور خارجه ایران، دولت مصر را، مربوط است که با مردم بد نکنید!

One Reply to “رطب خورده”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *