رطب خورده

روزي مردي گوش بچه خود بگرفته به حضور پيامبر خاتم رسيد. گفت: يا محمد، بارها به اين فرزندم گفتم زياد خرما نخور، موثر نمي‌افتد. او را نزد تو آورده‌ام كه بدو همين گويي تا از دم مسيحايي تو تاثير پذيرد. محمد (ص) فرمود: برو فردا بيا.

رفتند و فردا آمدند. پيامبر فرمود: بچه جان زياد خرما نخور!

مرد گفت: اي پيامبر خدا، ما را به سخره گرفته‌اي؟ چه بود كه اين ديروز نگفتي؟

پيامبر فرمود: ديروز خرما خورده بودم. رطب خورده منع رطب چون كند؟

فكر نكنيد كه اين داستان به منع وزارت امور خارجه ايران، دولت مصر را، مربوط است كه با مردم بد نكنيد!

One Reply to “رطب خورده”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *