عجیب ولی واقعی!

بنام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است. خدایی که بخشنده و مهربان است. (قرآن کریم)

ابتدا میکنم بنام خداوندیکه بسیار بخشنده و مهربان است… حمد و سپاس خداوندیرا سزاست که همه گویندگان از مدح و ثنای او عاجزند و شمارندگان و حسابگران از شمارش نعمتها و بخششهای او درمانده (نهج‌البلاغه)

از غم دوست در این میکده فریاد کشم
دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
سالها می گذرد، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
***
باد نوروز وزیده است به کوه و صحرا
جامه عید بپوشند، چه شاه و چه گدا
***
جمهوری اسلامی ما جاوید است
دشمن ز حیات خویشتن نومید است
آن روز که عالم ز ستمگر خالی است
ما را و همه ستمکشان را عید است (دیوان امام)

بنام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای
به بینندگان آفریننده راه
نبینی، مرنجان دو بیننده را (شاهنامه فردوسی)

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند
که از نیستان تا مرا ببریده‌اند
از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی که او دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش (مثنوی معنوی)

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
ببوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها (دیوان حافظ)

بنام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشنده دستگیر
کریم خطابخش پوزش پذیر (بوستان سعدی)

************************************

سلام

دوستی دارم که طرفدار احمدینژاد است. چند روز پیش گفت: سبزها یا حرامخوارند و یا عاق والدین!

امروز پیامکی برایش فرستادم حاوی: “این چیزایی که به من گفتی را به کس دیگری نگو چون برای تو خیلی زشته!” تایید ارسال این پیامک نوشت: ارسال شد.

پیامک دیگری فرستادم حاوی: “اینکه گفتی: سبزها یا حرامخوارند و یا عاق والدین!” تایید ارسال این پیامک نوشت: خطا.

پیامک دیگری فرستادم حاوی: “سبز“. تایید ارسال این پیامک هم نوشت:خطا.

One Reply to “عجیب ولی واقعی!”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *