ما می توانیم، اگر…

فارس: رئیس جمهور گفت: اگر مخالفان مانع تراشی نکنند قول می‌دهم تا پایان دولت دهم بیکاری را از ایران ریشه کن خواهیم کرد.

به عبارت دیگر: ما می توانیم
البته اگر مخالفان مانع تراشی نکنند!
اما زمان تبلیغات انتخاباتی
یادمان نبود که
شاید مخالفی باشد
البته مخالف که همیشه هست
اما اینکه چقدر قدرت داشته باشد مهم است

آیا قدرت مخالفان از رییس جمهور بیشتر است؟دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون