چماقدار

در خبرها خواندم که در سوریه، گروه هاي تروريستي  “با تخريب تأسيسات عمومي و خانه هاي مردم از شهروندان به عنوان سپر انساني استفاده” میکنند.

یاد سال ۵۷ افتادم. زمان انقلاب

در روستا بودیم. دولت وقت به کدخدا پول داده بود که به عده ای بدهد.

آنها را با چوب و چماق به شهر بردند تا به مغازه ها و بانکها حمله کنند

بعد گفتند این “چماقدارها” خرابکار هستند!دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون