مبانی نظری امنیت مطلق

نظر شانون بر مبنای تعاریف و مطالب زیر استوار است:

امنیت یا security : محافظت از درستی، صحت و تمامیت اطلاعات

رمزنگاری یا cryptography : پیشگیری از فهمیدن اطلاعات توسط افراد غیر مجاز

پیام یا message / متن علنی (m) یا plain text : متن ساده

کلید یا key : رشته کوتاهی که برای رمزگذاری و رمز گشایی متون بکار میرود

متن رمز شده (c) یا cipher text : متن سری که از ترکیب کلید و متن اصلی بدست می آید

الگوریتم رمز: الگوریتمی که یک متن ساده را به یک متن رمز شده تبدیل میکند

معمانگاری یا cryptanalysis : دانشی که در رابطه با طراحی و تحلیل سیستمهایی که امنیت را تامین کرده و در مقابل تحلیل مقاومت میکنند، بحث میکند

امنیت مطلق یا perfect security :
شانون میگوید که امنیت کامل هنگامی برقرار شده است که اگر شخصی p متن رمز شده  c12cp را دریافت کرده باشد، نتواند با دریافت متن cpp1 ،  پیام  mpp1 را بفهمد. فرض بر اینست که دشمن الگوریتم E  (رمزنگاری) را نیز دارد. یعنی حدس زدن کلید غیر ممکن باشد و متن  cpp1  هیچگونه اطلاعات اضافی را به تحلیلگر ندهد. بنابراین شرط برقرار بودن امنیت مطلق، برابری تعداد پیامها با تعداد کلیدهایی است که برای رمز کردن آنها بکار رفته است. البته عملا اینکار مقدور نمیباشد و لذا در عمل از “امنیت عملی” استفاده میشود.

امنیت عملی

2 Replies to “مبانی نظری امنیت مطلق”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *