درس و تجربه ای درباره اینکاره نبودن!

سالها پیش در شرکت گاز استان مرکزی رییس کامپیوتر بودم. میخواستیم ISP  برای شرکت راه اندازی کنیم.

از چند شرکت پیشنهادات فنی گرفتیم. وقتی پاسخها را نزد آقای کهوند (رییسم) بردم، در مورد یکی از شرکتهای پیشنهاد دهنده گفتم:

این شرکت اینکاره نیست!

آقای کهوند گفت:

اگر اینکاره نیستند چرا ازشان پیشنهاد گرفتید؟؟؟

نتیجه فنی: فقط از کسانی پیشنهاد بگیرید که اینکاره باشن وگرنه به مشکل میخورید و در مخمصه می افتید (مثل الان در محل کار فعلی ام!)دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون