مهندس افغانی

برادر من (که معلم است) سالها پیش یک خانه در منطقه فوتبال اراک خریده بود و چون پول کم داشت آن را به یک افغانی اجاره داده بود. زمانی که مدت اجاره تمام شد به اتفاق برادرم برای تحویل گرفتن خانه رفتیم. زن مستاجر یک قالی گرانقیمت میبافت و آنها رفته بودند یک افغانی وارد را (که بهش میگفتند مهندس) آورده بودند که دار قالی را باز کند تا ببرند و در محل جدید برپا کنند. مهندس افغانی کارش که تمام شد؛ از ایشان پرسیدم: ایران را چگونه دیدی؟

گفت:

ایران مملکتی غنی با مردمی فقیر!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *