الگوریتم مقلوب با استفاده از تعداد ارقام عدد

خب؛

در مطلبی تحت عنوان مغلوبِ مقلوب طرح مسئله شد

*الگوریتم مقلوب با استفاده از تعداد ارقام عدد*

توضیح اینکه در الگوریتم مقلوب؛ مطابق بخش ۱ از تصویر فوق؛ معمولا ارقام عدد اصلی را یکی یکی از سمت راست جدا میکنند. اما من مسئله ای را طرح کردم و توضیح دادم که باید ارقام عدد اصلی یکی یکی از سمت چپ جدا شوند. بعنوان مثال در بخش ۲ از تصویر فوق اول رقم ۳ از عدد ۳۲۶ جدا شود و … این روش نسبت به روش قبلی  سخت تر است!

و در ادامه فلوچارت و تست آن با داده های مثالی

در الگوریتم فوق؛ ارقام عدد اصلی؛ یکی یکی از سمت چپ جدا میشوند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *