بنیادگرایی اسلامی – کرّا و کتابخانه مولوی؟

243- اللا – بوستون 8 ژوئن 2008: با اینحال معتقد بود بنیادگرایی اسلامی از بنیادگرایی مسیحی و یهودی خطرناکتر است. فکر میکرد … اسلام دینی سختگیرانه تر و بسته تر است بخصوص برای زنها. راستش اللا روبینشتاین از دور دلش برای زنهای مسلمان میسوخت

252- مولوی: انسان هرگاه نقصها و عیبها و هوسها و اشتیاقهای نفسش را شناخت و قصد کرد اصلاحش کند آن زمان به سفری درونی می رود … شخصی که شهر علم را پشت سر میگذارد به مقام نفس مطمئنه میرسد … مقام بعدی نفس مرضیه … چراغ راه دیگران میشود

255- کرّا:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *