بی نام و نشانی و پاسخگویی

و این هم آخرین قسمت:
1- جایگاهی … برای همدستی:هر چند اینترنت را ممکن است برای اهداف نیک و نکوهیده، هر دو به کار برد، از لحاظ قدرتی که به افراد ناتوان اعطا می کند، به شیوه ای نامتقارن عمل می نماید. یعنی اینکه قدرتهای مرکزی را خواه نیکو و خواه ناپسند، دست کم میگیرد و کمک میکند تا نیروهای پراکنده اعم از خوب و بد، با هم عمل کنند.
2- بی نام و نشانی و …: ما به بی نام و نشانی افراد در شبکه احترام می گذاریم و هرگز برای تعیین هویت واقعی هیچ یک از افراد تلاشی بعمل نخواهیم آورد… بر این باوریم که هر فردی حق دارد در صورتی که تمایل داشته باشد، بی نام و نشان باقی بماند. در کنفرانسی … همگی به این نتیجه رسیدند که بی نام و نشانی به خودی خود بد نیست و دولت ها نباید تلاش کنند آن را حذف یا محدود سازند. … بی نام و نشانی، جنبه های منفی دارد و ممکن است پاره ای کردارهای بسیار آزارنده در پی داشته باشد.
3- تشویق به اندیشیدن منتقدانه: کیفیت و درستی مجموعه هنگفت مطالبی که در اینترنت یافت میشود، تنوع های چشمگیری دارد و ما باید اندیشه منتقدانه درباره سرشت خاستگاه های آنها را فرا گیریم و دیگران را به این کار تشویق نماییم. … مقالاتی ارائه میدهند که ماخذ آنها چیزی جز منابع اینترنتی را در بر ندارد و بسیاری از منابعی که نام میبرند زیر سوالند.
4- ارائه راهنمایی: بسیاری از نگرانی های پیرامون اینترنت، دربرگیرنده کودکان و نوجوانان است. … در بسیاری از خانواده ها این کودکانند که فناوری تازه را به خانه ها می آورند، آن را نگهداری می کنند و تلاش دارند پیشرفت های نوین آنرا برای پدر و مادر خویش توضیح دهند.
5- پاداش ها در اینترنت: یکی از نیرومندترین ابزارهایی که برای شکل دادن رفتار دیگران در دست داریم، پاداش است. … یکی از گونه های عمده آن ها فقط، توجه است. ما در عصری زندگی می کنیم که میزان توجه اندک، ولی تقاضا برای آن بسیار است.
6- روان شناسی اینترنت (نسل آینده): … اگر زمانی محاوره ویدئویی در اینترنت مد روز شود، همه نگرشهای قالبی همبسته با سیمای فیزیکی، بیدرنگ به مقولات پویایی شناسی عکس العملهای اجتماعی باز خواهد گشت. … این نگرشها بی اندازه توانمند است و در حال حاضر توانایی اینترنت برای حذف بسیاری از آنها یکی از مهمترین ویژگی های اجتماعی آن به شمار می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *