غرق 2

ساعت حدود 5 بعدازظهر روز 20 شهريور بود و ما كنار ساحل خشت سر بوديم. باخبر شديم كه حدود 2 ساعت پيش از آن، مردي 33 ساله را آب با خودش برده بود. همسرش بچه به بغل كانّه مرغ سركنده كنار ساحل ميرفت و مي‌آمد و مويه ميكرد. خواهرش بدجوري شيون و غوغا داشت. خانمم با آنها صحبت كرد. ميگفتند ناجي غريق بوده و در تهران در استخر كار ميكرده است. پدر و مادر هم نداشت و ظاهرا خرج بقيه خانواده را هم ميداده است.

آمدند به قايقراناني كه در كنار ساحل بودند گفتند برويد در دريا به دنبال او بگرديد. آنها به هيچ عنوان قبول نكردند و زير بار نرفتند. ميگفتند دريا بسيار خروشان است و واقعا همينطور بود. قطعا هر قايقي در اندازه آنهايي كه آنجا بودند اگر به دريا ميرفتند غرق ميشدند.

يادم رفته بود كه در اينجا بگويم: دريا نامرد است! آري واقعا دريا نامرد است.

وقتي به دانشكده برگشتيم، يكي از نگهبانان ساحلي گفت كه ديروز (يعني 19 شهريور) هم آنطرفتر از دانشكده جواني 17 ساله را آب برده است. مدتها بدنبالش گشتند اما بيحاصل. ظاهرا تا زمان برگشت ما هنوز دريا جنازه اش را تحويل نداده بود.

ببخشيد؛ مذاقتان را تلخ كردم. اما لازم بود. به پسرم تاكيد و تكرار ميكردم كه اغلب كساني كه غرق ميشوند شنا بلدند و حتي بعضا ناجي غريق هستند. باورش نميشد. بله، قدري باورش سخت است اما متاسفانه اينگونه است.

سالم و سربلند باشيد

پي نوشت: بدن هر انساني 9 سوراخ دارد كه 7 تاي آن در سر است!  سرتان را هيچوقت در آب دريا نكنيد.

2 Replies to “غرق 2”

  1. علی

    سلام
    مطلبی ساده اما ضروری بود. واقعا چه ارزشی دارد تفریح ناسالمی که نه فقط به خود بلکه دیگران را هم غرق در ماتم کند با نقص عضو یا مرگ.

    راستی ظاهرا «مذاق» صحیح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *