بهشتی

1- بنی صدر که فرار کرد زنش رو گرفتند. زنگ زد که زن بنی صدر تخلفی نکرده باید زود آزاد بشه. آزادش نکردند. گفت با اختیارات خودم آزادش میکنم. بهشتی میگفت هر یک ثانیه که در زندان باشه گناهش گردن جمهوری اسلامیه.

2- بهشتی اسم جوان رو داده بود برای شورای صدا و سیما. گفته بودند ولی این مخالف شماست. کلی علیه شما دنبال سند بوده! گفت او جویاست و کنجکاو. چه اشکالی دارد که سندی پیدا کنه و مردم رو آگاه کنه.

3- به قاضی دادگاه نامه زده بود که: شنیدم وقتی به ماموریت میروی ساک خود را به همراهت میدهی. این نشانه تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی. قاضی رو توبیخ کرده بود. حساس بود مخصوصا به رفتار قضات…

منبع: رشد نوجوان – تیرماه 1390

 دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون