پویش مطالبات و gasket

سال ۷۶ در جریان اورهال یک مجتمع تحت پوشش وزارت نفت؛ رییس یک واحد بزرگ و مهم میگفت:

رییس مجتمع در حین اورهال برای سرکشی آمد و ما یک تاور را باز کرده بودیم. پرسید چه خبر؟ گفتم این gasket این تاور باز شده نیاز به تعویض دارد.

رییس مجتمع پرسید: قیمتش چقدر است؟ گفتم ۷۰ هزار تومان.

گفت: هفتتتتااااااااادددددد هههززززااااااااررررر تتتتتتوووووووومممممممااااااااانننننننن!!!!!!

نمیشود بجای خرید آن؛ با یک تکه مقوا یا لاستیک آنرا جایگزین کنید؟

گفتم: مرد حسابی! این تاور ۱۰ ثانیه کار کند ۷۰ هزار تومان از آن بیرون می آید.

متاسفانه دیدگاههای تنگ نظرانه ای در مجموعه وزارت نفت حاکم است که منشا اصلی آن خود وزیر است. وزیری که فکر میکند ساختار نیروی انسانی وزارت نفت بایستی همانند شرکتهای  BP  و یا گس فروم روسیه باشد آنهم در حالی که بقیه شرایط حاکم در مجموعه وزارت نفت و مملکت ما همانند شرایط آنان نیست!

در همان سالهای ۷۶ و ۷۷ بود که رییس یکی از نواحی همان مجتمع زیرمجموعه نفت میگفت:

رییس مجتمع از همه ارکان ثالثی ها نفری ۲ ساعت یا ۵ ساعت از اضافه کارشان کم میکند. این در مجموع برای کل مجتمع ۲ میلیون تومان یا ۵ میلیون تومان نمیشود

اما همین باعث میشود که کارگر ما کاری را که ۳ ساعته میتواند تمام کند

۳ روز طولش دهد و همین باعث میشود که در ماه به جای ۱۰ تن ضایعات؛ ۳۰ تن ضایعات داشته باشیم

بی انگیزگی ناشی از تضییع حقوق کارگران و کارمندان نفت؛ متاسفانه خسارات زیاد و بعضا جبران ناپذیری بر اقتصاد مملکت وارد کرده و خواهد کرد

و از این دست نادانیها و نابخردیها زیاد است…

یادم است یک ترم به فارغ التحصیلی من از لیسانس مانده بود (سال ۷۱). یکی از دوستان که زودتر از ما فارغ التحصیل شده بود و سری به بازار کار و صنعت زده بود به دانشگاه و نزد ما آمده بود

گفت: در استانداردهای وزارت نفت آمده است که تاور یا دکلی که بیش از ۳۰ متر ارتفاع دارد بایستی چراغ خطر داشته باشد برای جلوگیری از برخورد وسایل هوایی و این چراغ خطر بایستی زوجی باشد و در صورتی که چراغ روشن خاموش شد بایستی بطور اتوماتیک چراغ بغلی آن روشن شود و یه آلارم هم به پایین بدهد که بچه ها بروند و چراغ سوخته را تعویض کنند. مداری که چنین حالتی را تشخیص دهد و به لامپ سالم سوییچ کند در کتابهای بچه های هنرستان ما وجود دارد.

ایشان پرسید: شما فکر میکنید هزینه ساخت چنین مداری چقدر میشود؟ گفتم حداکثر ۳۰۰ تومان یا همان ۳۰۰۰ ریال

گفت: ۳۰ هزار دلار به یک شرکت خارجی داده اند برای چنین مداری برای یکی از دکلهای یک مجتمع نفتی!!!

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *