جستجوی خدا

دیروز  همسرم  کتاب ملت عشق را خرید. امروز شروع کردم به خواندن …

ص 80

… اسمش را که پرسیدم گفت “شمس الدین تبریزی” و گفت درویشی است که در کوه و دشت در جستجوی خدا بوده

پرسیدم: خب؛ چیزی را که در جستجویش بودی پیدا کردی؟

درویش کاملا مطمئن از خود… “پیدا کردم، بله. نگو او همیشه با من بوده”

قاضی تا این حرف را شنید… “ای بابا شما درویشها عجب آدمهایی هستید؛ من که اصلا نمیفهمم برای چی زندگی را اینقدر سخت میگیرید. خب مرد حسابی، اگر خدا از اول با تو بوده برای چی کوه و دشت و دره و صخره را به دنبالش گشته ای؟”

شمس سرش را خم کرد… مدتی لام تا کام هیچ نگفت… لحن صدایش سنجیده بود: “درست است که خدا را با گشتن نمیتوان پیدا کرد اما خدا را فقط کسانی پیدا میکنند که به دنبالش میگردند

 

One Reply to “جستجوی خدا”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *