مصائب؛ کفاره گناهان

سوره بقره آیات ۸۰ الی ۸۲
–    و (یهود) گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید، بگو آیا پیمانی نزد خدا گرفته اید؟! چون خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد، یا  اینکه چیزی به خدا نسبت می دهید که به آن علم ندارید؟!
–    آری کسانی که تحصیل گناه کنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود.
–    و آنها که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند.
(تفسیر آیات فوق در جلد اول تفسیر نمونه صفحه ۳۲۱ به بعد)
سوره نساء‌ آیات ۱۲۲ الی ۱۲۴
–    و کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند بزودی آنها را در باغهایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند،‌خدا وعده حق به شما میدهد و کیست که در گفتار و وعده هایش از خدا صادقتر باشد؟
–    (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست،‌هر کس که عمل بد کند کیفر داده میشود و کسی را جز خدا ولی و یاور خود نخواهد یافت
–    و کسی که چیزی از اعمال صالح انجام دهد خواه مرد باشد یا زن،‌ اما ایمان داشته باشد، چنان کسانی داخل در بهشت میشوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد.
(تفسیر آیات فوق در جلد ۴ تفسیر نمونه صفحه ۱۳۹ به بعد)
شان نزول
یهود میگفتند ما ملت برگزیده ایم و آتش دوزخ جز روزهای معدودی به ما نخواهد رسید (سوره بقره آیه ۸۰)
مسلمانان میگفتند ما بهترین امتها هستیم زیرا خداوند گفته است (کنتم خیر امه اخرجت للناس – سوره آل عمران آیه ۱۱۰)
آیه فوق (آیه ۱۲۳ سوره نساء) نازل شد و بر این ادعاها قلم بطلان کشید…
حدیثی در منابع شیعه و سنی وارد شده که پس از نزول آیه بعضی از مسلمانان آنچنان در وحشت فرو رفتند که از ترس به گریه افتادند زیرا میدانستند انسان خطاکار است و بالاخره ممکن است گناهانی از او سر زند، اگر بنا باشد هیچگونه عفو و بخششی در کار نباشد، … بسیار مشکل خواهد شد و لذا به پیامبر (ص) عرض کردند که این آیه چیزی برای ما باقی نگذارده است. پیامبر (ص) فرمود: “قسم به آن کسی که جانم به دست اوست مطلب همان است که در این آیه نازل شده، ولی این بشارت را به شما بدهم که موجب نزدیکی شما به خدا و تشویق به انجام کارهای نیک گردد، مصائبی که به شما میرسد کفاره گناهان شماست حتی خاری که در پای شما می خلد!”

پی نوشت:

بارالها

تا پاکم نکردی خاکم نکن

مرتبط: مصائب = کفاره گناهان

3 Replies to “مصائب؛ کفاره گناهان”

  1. رام

    الخیر فی ما الوقع
    پذیرفتن وقایع با کراهت را تبدیل به پذرفتن پذیرفتن با خوشنودی میکند. و یکی از مصادیق توکل است
    پس هر چه اید خوش اید را جایگزین این نیز بگذرد کنیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *