مصائب؛ كفاره گناهان

سوره بقره آيات 80 الي 82
–    و (يهود) گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزي به ما نخواهد رسيد، بگو آيا پيماني نزد خدا گرفته ايد؟! چون خداوند هرگز از پيمانش تخلف نمي ورزد، يا  اينكه چيزي به خدا نسبت مي دهيد كه به آن علم نداريد؟!
–    آري كساني كه تحصيل گناه كنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود.
–    و آنها كه ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند اهل بهشتند و هميشه در آن خواهند ماند.
(تفسير آيات فوق در جلد اول تفسير نمونه صفحه 321 به بعد)
سوره نساء‌ آيات 122 الي 124
–    و كساني كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند بزودي آنها را در باغهايي از بهشت وارد مي كنيم كه نهرها از زير درختان آن جاري است، جاودانه در آن خواهند ماند،‌خدا وعده حق به شما ميدهد و كيست كه در گفتار و وعده هايش از خدا صادقتر باشد؟
–    (فضيلت و برتري) به آرزوهاي شما و آرزوهاي اهل كتاب نيست،‌هر كس كه عمل بد كند كيفر داده ميشود و كسي را جز خدا ولي و ياور خود نخواهد يافت
–    و كسي كه چيزي از اعمال صالح انجام دهد خواه مرد باشد يا زن،‌ اما ايمان داشته باشد، چنان كساني داخل در بهشت ميشوند و كمترين ستمي به آنها نخواهد شد.
(تفسير آيات فوق در جلد 4 تفسير نمونه صفحه 139 به بعد)
شان نزول
يهود ميگفتند ما ملت برگزيده ايم و آتش دوزخ جز روزهاي معدودي به ما نخواهد رسيد (سوره بقره آيه 80)
مسلمانان ميگفتند ما بهترين امتها هستيم زيرا خداوند گفته است (كنتم خير امه اخرجت للناس – سوره آل عمران آيه 110)
آيه فوق (آيه 123 سوره نساء) نازل شد و بر اين ادعاها قلم بطلان كشيد…
حديثي در منابع شيعه و سني وارد شده كه پس از نزول آيه بعضي از مسلمانان آنچنان در وحشت فرو رفتند كه از ترس به گريه افتادند زيرا ميدانستند انسان خطاكار است و بالاخره ممكن است گناهاني از او سر زند، اگر بنا باشد هيچگونه عفو و بخششي در كار نباشد، … بسيار مشكل خواهد شد و لذا به پيامبر (ص) عرض كردند كه اين آيه چيزي براي ما باقي نگذارده است. پيامبر (ص) فرمود: “قسم به آن كسي كه جانم به دست اوست مطلب همان است كه در اين آيه نازل شده، ولي اين بشارت را به شما بدهم كه موجب نزديكي شما به خدا و تشويق به انجام كارهاي نيك گردد، مصائبي كه به شما ميرسد كفاره گناهان شماست حتي خاري كه در پاي شما مي خلد!”

پی نوشت:

بارالها

تا پاکم نکردی خاکم نکن

مرتبط: مصائب = کفاره گناهان

3 Replies to “مصائب؛ كفاره گناهان”

  1. رام

    الخير في ما الوقع
    پذيرفتن وقايع با كراهت را تبديل به پذرفتن پذيرفتن با خوشنودي ميكند. و يكي از مصاديق توكل است
    پس هر چه ايد خوش ايد را جايگزين اين نيز بگذرد كنيم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *