معامله

استاد امیدی در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان: درس الکترونیک 1 با ایشان داشتیم. میگفت:

دنیا دنیای معامله است. هر چیزی بخوای بدست بیاری، به جاش باید یه چیزی از دست بدی!

One Reply to “معامله”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *