عدم موافقت محاکم با پرداخت دستمزد قانونی کارشناسان رسمی

یکی از مشکلات کارشناسان رسمی دادگستری اینست: مسئولین برخی محاکم قضایی پس از دریافت نظریه کارشناس رسمی؛ با پرداخت دستمزد کارشناسی (توسط متقاضی) منطبق با تعرفه دستمزد مصوب رییس محترم قوه قضاییه موافقت نمی کنند! بدیهیست این موضوع موجب تضییع حق قانونی و شرعی کارشناس رسمی میباشد و مصداق بی عدالتی است

من در این خصوص نامه ای به هیات مدیره کانون و هیات رییسه گروه ۷ نوشتم.

در بخشی از آن آمده است:

… نهایتا از ۸۶ پرونده ارجاعی از محاکم؛ در تعداد ۲۰ پرونده؛ دستمزد قانونی اینجانب طبق تعرفه پرداخت نشده است! یعنی در بیش از ۲۳ درصد مواقع؛ دستمزد قانونی به اینجانب پرداخت نشده است.
…  پیشنهاد میشود سایر همکاران کارشناس عضو کانون نیز چنین گزارشاتی را تهیه و ارائه نمایند و مجموعه چنین گزارشاتی؛ به صورت مستمر؛ توسط رییس محترم کانون به رییس کل محترم دادگستری منعکس شود تا از ادامه تضییع حقوق کارشناسان جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *