معلوم شدن برخی مجهولات!

امشب آقای بوالحسنی، از اعضای هیئت مدیره کارشناسان قوه قضاییه تماس گرفت.

به دفتر ایشان رفتم که متاسفانه دیر رسیدم و جلسه هیئت مدیره تمام شده بود.

اما با ایشان صحبت کردم و کتاب “اسامی کارشناسان رسمی دادگستری استان قم و مرکزی” چاپ خرداد ۸۷ را به من داد.

با کمک این منبع قدیمی، رشته تعدادی از کارشناسان رسمی قوه قضاییه (که قبلا مجهول بود) معلوم شد!دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون