داستانی شگفت انگیز از اسرار زندگی و جهان پس از مرگ ۲

گویند آخوندی بود که همواره بر منبر وصف بهشت میکرد! او را گفتند چرا از جهنم نمی گویی؟ گفت جهنمو خوب همه مون میریم میبینیم! بهشتو که نمی بینیم توصیف کنیم. حالا شده حکایت نویسنده کتاب سفر یک روح. چندان اشاره ای به جهنم نکرد! سه فصل دیگر را هم خواندم. کتاب بسیار جالبی است که توصیه می کنم حتما بخونید و مطمئن هستم که لذت خواهید برد. در قسمت های دیگری از کتاب آمده:
بخاطر داشته باش که دانش اعطا شده به شما فقط اختصاص به خود شما ندارد، بلکه شما در قبال کسانی که دارای چنین اقبالی نبوده اند مسئولیت داری تا علم و دانسته های خود را به آنان نیز منتقل کنی و من اطمینان دارم که در این مورد کوتاهی نخواهی کرد. در حقیقت دانش واقعی را باید با دیگران قسمت کرد نه اینکه آنرا برای خود نگه داشت. انتقال دانش علاوه بر اینکه به دیگران کمک می کند، باعث خوشحالی و خوشبختی انتقال دهنده نیز می شود. هر چند ممکن است کسانی باشند که از دریافت آن استقبال نکنند، ولی اینها کسانی هستند که هنوز آماده ی دریافت چنین علمی نیستند. به هر حال شما نباید دلسرد شوی و آنها را از فرصت شنیدن دانسته هایت محروم کنی.

هر یک از سه دوره رشد هفت ساله انسانی دارای مشخصاتی است: تولد یا تکمیل شدن بدن اتری و بیرون آمدن دندانهای اصلی فرد در سن هفت سالگی، تکمیل بدن ستاره ای یا احساسی فرد و بلوغ او در سن ۱۴ سالگی و نهایتا رشد کامل و رسیدن به کمال فعالیت بدن ذهنی او در سن ۲۱ سالگی. …..
[شنیده ام که امام صادق علیه السلام فرموده اند: در ۷ سال اول زندگی بچه، باید هر کاری که او می گوید (در صورتی که برای خودش یا دیگران ضرر قابل توجهی نداشته باشد) انجام دهید. در ۷ سال دوم، او باید گوش به فرمان شما باشد و در ۷ سال سوم او را به مشورت بگیرید. ]
والدین باید بدانند که بچه ها اسباب بازی نیستند تا هر کاری را که بخواهند با آنها بکنند بلکه موجوداتی همانند خود آنها هستند که خداوند به صورت امانت به ایشان سپرده تا به مواظبت و راهنمایی شان بپردازند. یکی از بزرگترین وظایف جامعه انسانی هدایت و راهنمایی مناسب و شایسته ی این موجودات است، به طوری که بر طبق قانون کارما والدین نسبت به نحوه ی انجام این کار مسئولیت دارند و سرعت یا کند شدن روند سفر تکاملی آنها به چگونگی انجام این وظیفه بستگی دارد.
…. کلید اصلی مذهب مسیحیت، عشق است ….. کلید اصلی مذهب بنا نهاده شده توسط بودا، خرد می باشد …… کلید اصلی مذهب بزرگ هندوییسم ……. کلید اصلی مذهب اسلام برای رستگاری شجاعت است، که پیروانش هم بطور مشخص دارای این فضیلت بوده اند…… فکری که در حال تماس با من بود هر نوع تبلیغ جهت تغییر دادن دین یک فرد، توسط سایر انسانها را مورد انتقاد قرار داد و ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *