سه دستگي

شاعر معتقده که ۷۲ دستگی است!

اما من فکر میکنم قبلا ۲ دستگی بود و الآن شده ۳ دستگی:

قبلا یک دسته موافق رهبر و رییس جمهور بودند و یک دسته مخالف آنها.

بعد از قضیه مصلحی، دسته اول به دو دسته تقسیم شدند: موافقان رهبر و موافقان رییس جمهور!دوستانی که نقد میکنند را بیشتر دوست دارم. لطفا اشکالاتم را بگویید تا من ازشما یاد بگیرم و افتخار شاگردی شما نصیبم شود. اگر موافق نظر شما باشم، دیگر پاسخی نمیدهم. اما اگر موافق نباشم یا نکته‌ای را برای تکمیل مطلب لازم به ذکر بدانم، حتما پاسخ را (بر اساس بند 11 مرامنامه) خواهم نوشت. در آنصورت خوشحال خواهم شد که نظر شما را در خصوص ادامه بحث هم بدانم. راستی اگر آدرس ایمیلتان را درست بنویسید؛ پاسخ، برایتان ایمیل میشود. ممنون