نماز غفیله/برادر مرگ

و کلیه خزاین غیب نزد خداست. کسی جز خدا بر آن آگاه نیست و نیز آنچه در خشکی و دریاست همه را می داند و هیچ برگی از درخت نیفتد مگر آنکه او آگاه است و هیچ دانه در زیر تاریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی در جهان نیست جز آنکه در کتاب مبین (قرآن عظیم) مسطور است 59 و اوست خدایی که چون شب به خواب می روید جان شما را نزد خود برده و شما را می میراند و کردار شما را در روز می داند و پس از آن مرگ موقت خواب، شما را برمی انگیزد تا به اجلی که در قضا و قدر او معین است برسید. سپس هنگام مرگ به سوی او باز میگردید تا به نتیجه آنچه از نیک و بد کرده اید خدا شما را آگاه گرداند 60

سوره انعام

One Reply to “نماز غفیله/برادر مرگ”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *