پست؟

اوایل که وبلاگ می خواندم و وبلاگنویس نشده بودم، نمیدونستم پست یعنی چی؟ بعد که وبلاگنویس شدم مفهوم آنرا فهمیدم. الآن بررسی کردم. درواقع این کلمه (post) یک اصطلاح است در وبلاگنویسی و معنی مطلب یا مقاله یا نوشتار نمیدهد! زیرا وبلاگنویس پس از نوشتن مطلب خود، آنرا به فضای هاست (میزبانی) وبلاگ خود پست میکند.

30 Replies to “پست؟”

 1. سمانه

  آقاجان چرا پارسال اومدم پابوست گفتم داودمو برگردون آقاجان چرا جوابمو ندادی آقا جونم آقای مهربونم آقا چرا گذاشتی داود بره آقارفت آقاجون چرا گذاشتی آقا این همه اومدم پابوست تو نمیدونی چقد انتظار کشیدم خیلی بدی آقاجان

 2. سمیه

  سلام امام مهربان برای منم دعاکن .منم گرفتارم.دختر عقدکرده دارم .نمیتونم جهیزیه بخرم .کمکم کن.امام مهربان برام دعا کن

 3. فری

  سلام آقای مهربون امام رضا
  اقا جان قربونتون برم من ،من 29 سالمه و مهمترین خواسته ام توی چندسال گذشته اینه که ازدواج کنم نمی دونم بدم چی ام اما منم مخلوق خداوندم پس جفت من کو ؟ نیست؟ خواسته زیادیه؟ خواهش میکنم شفاعت من و هم پیش خدا بکنید خواهش خواهش

  • محسن

   سلام
   خوبی؟
   رضا علیه سلام؟
   منم
   دوستت میدونی؟یدوستی دارم اسمش حامده حامد پاکدامن این دوست
   من ی دوست باوفاست
   ک بیوفایی داره میبینه شفاعت هردوتارو پیش خدا کن بهم برسن من موک(همه جور) هیچی ندارم.ازت خواهش میکنم دردمو درمون کن و مهناز گمار mahnazgomaro بعد دوازده سال عشقو عاشقی ازش نگیر دختر آقا عظیم‌رانند ه تاکسیه عزیزدله،اسمشم ک میاد عاشق تر میشه،
   از طرف انسیه،فاطمه،حسام

 4. عاشقان امام رضا

  سلام امام رضاخوبی بچه هامیخوام یه چی بهتون ازخودم من واقعن تویه مغازه کارمیکنم نمیگم حقوقش بدهس خوبه فکرمیکنین این حقوقهاچطورمیشه یهومیبینین نیست بخاطرخریت خودم رمزش کنارشه یه جاقایمش ک میکنم میبینم روزبعدش نیس جرعت نمیکنم کارت عابربانکموب دست کسی بدم یایه جاییش بزارم حتی پول های نقدی کارکردموجایی بزارم ببخشیدامام رضاکلمه خریت مناسب نبوداماخب بعدجالب اینجاظلم هم میکنندبهم بنظرتون ایناخوبه ک حقوقم گیرم بیادبقیه زیرپاموخالی کنندتابراخرجیم چیزی نباشه بااینکه دخترم فکرمیکنین خداکوره تازه ازم میکشن تااینکه بهم پول بدهن خداسرجاحق نشسته برااینکه برامهریه م جمع کنم بایدخرجی خونه رودوشمه باحقوقم یابراشون کارت ب کارت کنم بریدخداروشکرکنین این بلاهاسرتون نمیاداماخب مگه زبون ادمیزادحالیشونه خواهرام پیله کردن خرج ومهریه ماباشومااخ مگه من دل ندارم مگه خودم خیلی چیزانمیخام حتی براجهیزیه م کی قدربدونه داداشامم ازم میکشن بجاک بهم بدهن دوره بدشده امام رضاهوامونداری میبینم منوتنهاگذاشتی خیلی حرفادارم روم سنگینی میکنه امیدوارم شوهرخوب نصیبم بشه تاازادمای زبون نفهم نجات پیداکنم مردکارکن وزندگی کن بااخلاقای خوب داشته باشه امام رخدامنوبطلب هرکی امام رضاهس برام دعاکنه انگارنامه هام جواب نمیده خونه ایی هم ک ب ناممون ازاقواممونه بهمون داده بابام برامون کاری نکرده بازم ناشکرنیسم خدا امام رضامنوبطلب خیلیاازتون تعریف کردن اقوامهامون ایناهم رفتن خارج ازکشورک بهمون گفتن خرج شمابامانیس خب حق دارن خرجای خودشون رودوششون زیادع زشته کمکم کن بیام پابوست یارضا

 5. کبوترم هوایی شدم یاامام رضا(جامانده)

  سلام امام رضاخوبی حال دلم اصن خوب نیس امام رضاتوک هوای دزدهاداری هوای کافراداری هوای ادمای ک مست میشن تامسلمون بشن ومیان سمتت داری هوای ادمایی ک ن قران اعتقاددارن ن امامان حالیشونه داری چی میشع هوای ماهم داشته باشی چی میشه ماروپس نزنی چی میشه کارت دعوتتومث موشک هوایی یاهواپیمابندازی سمتمون چی میشه نگاتوازماجدانکنی چی میشه هول بدی ماروسمت حرمت خسته شدم ازاین انتظارات ازاین فاصله ها ازاین ادمای نامفهوم ک چهره اصلیشونوتامدتهانشون نمیدن بزاربیام پابوست خیلیع شماک مهمون نوازیتون عالی بودامام رضاادمات بوی ادمییت نمیدن امام رضاهمه ک شمانیستن توروب شهادت حضرت فاطمه قسم میدم هیچکیوبی نیازنکن ازهرچیزی خیلیاهستن ک ب کمکتون نیازدارن خیلیاهستندبلانسبت حمالی میکنن بعدپدرومادرشون زیرپاشوخالی میکنن خب واقعیته خواهرشون میگه مهریه م باخرج تودخترم ک میفهمم نفهم نیسم همش میزارم پای نفهمی درک نکردن خیلی چیزارو میزارم پای درک نکردن وشعورخانواده ها امام رضامنومحتاج ادمایی ک منت میزارن نکن منوبی ابرونکن ک زیرباریه مشت طعنه وخفت وبی بندوباربالابیام ادمااکثرن ظلم ودست درازی بلدشدن بوی انسانیت نمیدن امام رضایه شوهربااخلاقای درجه یک بدون هیچ نقصی پیداکن هردوبیاییم پابوست ک ازاین فلاکتوبدبختی ازادبشم الهی نصیب هیچ‌مسلمونی هیچ بلایادردسری نشه ک بخادزجروتهمت های حرفهای ناسزاتحمل کنه اینجورادمانبایدافریده میشدن اینجورادماچجورسرشون روبالشت راحت بخواب میرع تواون دنیاچجورمیخان بازبونشون ک گناه زیادکردن جواب بدهن هان امام رضامنوبی ابرونکن امام رضاتوغریبی منم تنهام نزارادمات منواذیت کنندکمکم کن دلم خیلی پرازخون هست اتیشیه تودلم خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 6. تاپیاده ب حرم امام رضا

  سلام امام رضاخوبی امام رضاتقاص دلموازتک تک ادمابگیرامام رضامگه نگفتین هرکسی بلای بدی سریکی دیگه بیارع ادم بدییه امام رضاتوک نگاه همه میکنی نگاه منم کن منوپس نزن منودریاب مگه نگفتی من ادم راستگوهاوپاکدلهارودوس دارم مگه نگفتین هرکسی روبهم زدروشوزمین نمیزنم پس کوامام رضاکوکمکات کواون نگاهات منوپس نزن من ک جزتوکسی ندارم ک نگام کنه منوبفهمه راسی یه روزخواب دیدم یه دختربچه ازپشت یه ویترین مغازه بهم زل زدع داره نگام میکنه اون بیرون بودمنم داخل دختربچه سه چهارسالش بودمعنی نگاه کردنش واقعن نمیدونستم چی بودکمک میخاس چی میخاس دیگه ب خوابم نیومدک بهش بگم چی میخای چیزی لازم داری یامیخای باهام دردودل کنی من یه عادت دارم ب همه دردودل میکنم هوای همه دارم اماهیشکی هواموندارع هرکسی بیشترهوای خودشوبیشتردارع تامن مخصوصن بزرگتراامام رضاکمکم کن قول میدم اگه کارت دعوت برام بفرسی نوکریت کنم یه شوهرخوب نصیبم کن میگن امام رضابراازدواج کسی رودست خالی نمیزارع من تابحال حتی یه بارم امام رضاروبهت نزدم براازدواج یه ازدواج خوب نصیبم کن بااخلاق وخصوصیات عالی چی میشه منم همسرایندم خادم امام رضاباشه هرسال برم پابوس امام رضاامام رضامیپذیریدمنو؟نصیبم کن باشوهرم بیاییم پابوست پاک باشه شوهرم یاامام رضامث خودت عیب ونقصی تووجودش نداشته باشه یاامام رضاینی میشع ؟دعوتم کن نوکریت میکنم امام رضاخودت بهترازهرکسی منوبیشترمیشناسی حتی اون خدابالاسری منم مث بقیه ادمادوس ندارم زیرحرف زوروطعنه واینابرم امام رضاماروازهمه مشکلات نجات بده یه همدم برام پیداکن مث خودت فرشته باشه ک ازاین مشکلات دورباشم هیچ انسانی ن تنهامن دوس نداره بدبختی وبلاواسیب سرش بیادازهمه لحاظ خودت دعوتم کن اگع من لایقتم میپذیریدمنو؟ سلام منوب داداشت ب همسرتون ب پسرتون ب همه برسونین هرکسی امام رضاهس دعاکنه منوبطلبه اگه لایقشم منوپس نزنه ینی میشه منودعوت کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ینی میشه دلم براگنبدطلایششوکبوتراش وحیاط حرمش پرکشیدع دلم میخاددست امام رضابگیرم بگم کمکم کن سربزارم روشونه امام رضاکلی گریه کنم بگم منوکمک کن بزاربیام پیشت بگم حضورت یاامام رضابهم ارامش میدع بهش بگم توب این خوبی کاش همه ماهاهم مث توخوب بودیم میشه ینی میشه منوب حرمش دعوت کنه امام رضاتوک روهمه روپس نمیزنی مال منم پس نزن خیلی دلتنگتم خیلی خیلی زیادچی میشه منوبی جواب نزاره ازاین همه انتظارای طولانی وصبرخسته شدیم امام رضاکمکمون کن ازاین زندگی تلخ وافتضاح خسته شدیم امام رضاباادمای نامفهوم کمکمون کن منوپس نزن ای ک دستت میرسدکاری بکن التماس دعاهمگی

 7. جامانده مشهد

  سلام امام رضاخوبین منم خوبم امام رضاکمکم کن ازاین مخمصه نجات پیداکنم امام رضاخودت ب این خوبی ادمات شبیه خودت نیستن امام رضاکمکم کن بهترین شوهربااخلاق خوب نصیبم کن ک باهمسرم بیاییم دوتایی پابوست روموزمین نندازکاش بیشترادماامام رضامث خودت بوی ادمییت میدادن کمکم کن بیام حرمت بایه شوهرخوب برام جورکن نوکریت میکنم دوتایی میاییم پابوست خودت خوب میدونی امام رضادعای بددرحق هیشکی نکردم باابروپرمیومدم پابوست فقط یه نگاه کن بهم همین کافیه برام

 8. ستاره دلها

  سلام امام رضاخوبین خیلی دلتنگتون امروزدرتاریخ۲۴/۱۰/۹۹هسیم خیلی دلم پراتیشه داغونم خسته ام بابام خیلی چک داره خیلی خیلی بدهی بالای هشت میلیاردهم زیادترمجردم خواستگارم ندارم روم نمیشه جلودیگرون سرم بلندکنم خجالت میکشم کمکم کن منوب حرمت دعوت کن نوکریتومیکنم کلی کارای حرمت انجام میدم اگه منومیپذیرین من ادم درستی ام مث خیلیااهل تفریح ودوست پسرنیستم بهترین مردزندگی نصیبم کن تابحال براازدواج بهتون رونزده بودم منوبطلب اگه لایقتونم بیام پابوستون خیلی دوستتون دارم یاامام رضا

 9. حسین سیاحی

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام امام رضا جون,حالت خوبه , سلامم به خدا جون برسون بگو چی شد خدا جون معجزه هات تموم شد یا ما بنده ی خوبی نبودیم ,بهش بگو خداجون تو که حضرت موسی رو ملامت کردی بخاطر اینکه فرعون رو نجات نداد و گفتی اگه یک بار منو صدا میزد نجاتش میدادم ,خداجون چیه فرعون از ما بهتره که من هزار بار صدات کردم کمکم نکردی ,خداجون خودت مگه نبودی گفتی دعام کنید اجابت میکنم براتون مگه خودت نبودی به هر چیزی بگم باش قطعا میشود مگه خودت نبودی پس از هر سختی آسانی است مگه خودت نگفتی من هیچوقت خلف وعده نمیکنم و سر قولم هستم چی شده پس خداجون ارزشش نداریم ما ,امام رضا جون مگه چن ماه پیش خودت نبودی اومدم زیر گنبدت دعا کردم و برای حاجت رواشدنم دو تا نشونه ازت خواستم که یک ساعته نشد نشونم دادی پ چرا سر قولت واینستادی ,مگه من نبودم که قول دادم بعد از حاجت روا شدنم کسایی که تاحالا زیارتت نیومدن بیارم زیارت و قبل از حاجت گرفتنم اوردم و ان شا الله بلد حاجت روا شدنم تا اخر عمرم به این کار ادامه خواهم داد
  امام رضا خدا به تو قدرت تصرف داده و تو بیماران صعب العلاج رو شفا دادی من که بیمار نیستم و حاجتم مادیه اونم خدمت به زوار و بنده های خداس
  امام رضا من خیلیا قول دادم بعد حاجت روا شدنم بهشون کمک کنم حداقل منو پیش اونا ضایع نکن ,ابروم نبر, نگن این اگه ارزشش میداشت حتمن امام رضا کمکش میکرد یا یک هتل سه ستاره ای بهم بدی یا یک پولی بهم بدی بتونم باهاش هتل بخرم ,منتظرتم ای رئوف ♥️?
  0930…933

 10. عباس سدیدی

  سلام اقا جانم مدتی است که گره در کارم افتاده و به خاطر این ویروسی که ساخته مخلوقات بی انصاف است با دوفرزند که یکی به تازگی متولد شده ودیگری تازه به دبستان رفته و مادری که به خاطر فوت پدرم سرپرستی و حمایت ان با این بنده حقیرت بوده بیکارشده ام و این ویروس نگذاشت تابه دیدارت بیایم ومثل همیشه از شما سری بزنم و عقده دلی بگشایم و ناچار این دلنوشته را با شما مولایم مینویسم و خود میدانم که در پیش چشم شما هیچ مشکلی بی جواب و درمان نیست درست از که فاصله من با شما ۲۳۵کیلومتر است ولی خود می دانی که تماما در ارزوی دیدارت دلم پر میکشد .وما شیعیان و مریدان چندیست که در تب وتاب دیدارتان شب وروز میشماریم .امید دارم که شما صدای ناله این حقیر را بشنوی و دستم را بگیری …به امید دیدارت یا ضامن اهو (ع)

 11. رضا

  سلام آقا
  رو سیاهم
  ولی آقا دلم برا حرم پر پر میزنه
  درسته گناه کارم
  ی گوشه چشمی هم به ما بکن آقا جان ما گناه کارا هم دل داریم
  دل شکسته ام آقا
  پناهی جز شما ندارم
  تو رو به جان مادرت قسم میدم بطلب بیام حرمت
  دلتنگ حرمم

 12. Z

  سلام آقا جان لطفا جوابمو بده بخدا خسته شدم دوماهه التماس دوماهه دلشکستگی زندگیم داره نابود میشه دارم مسخره خاص عام میشم خواهش میکنم دستمو بگیر رشته پاره شده محبتو عشقه منو همسرمو دوباره بهم گره بزن بهدجانه امام واقعا ملتمسم یا امام رضا حاجتمو ندادی کاری ازم برنمیاد بازم مخلصتم ولی شکایتتو میبرم پیش امام حسین روزه عاشورا که آقای غریبم دله غریبمو حاجت روا نکرده

 13. یه منتظر

  سلام یا امام رضا دلم از همه کس وهمه چیز پر دوست دارم اشکام به خنده تبدیل کنی ودردامو دواکنی یاامام رضا توروبه حق ارحمن راحمین بودن خدا قسمت میدم یه کارخوب قسمت منصورم کنی ازبیکاربودنش خیلی عذاب میکشه شرمنده دخترامو منو پدرمادرش نکن خواهش میکنم هرروز هروز دنبال کار میره ولی نیست که نیست یاامام رضا خودت ضامنمون شو تا یه کارخوب وحلال قسمت منصورم بشه تامحتاج هیچ کی نباشیم یا امام رضا خودت امین گوی حاجتم باش

 14. زهرا

  سلام آقا جان .سلام امام رضای عزیز
  اقاجان خواهشی ازشما دارم.اینکه دل پدر و مادرم رو نشکن باور کن من ادمای بهتر از پدر و مادرم سراغ ندارم اونا فرشتن .اما نمیدانم خدا کی مشکل مارا حل میکنه اونا همیشه تسبیح بدستن خواهش میکنم توره بحق جواددت دل ودر و مادرم را شاد کن

 15. عباس

  السلام علیکم یا غریب الغربا ، از جای خیلی دور مینویسم از امریکای جنوبی، قسمت میدم به امام جواد اینجا دستمو بگیر کمکم کن شرمنده اهل وعیال نشم

 16. Sajad

  بچه ها التماس دعا تروخدا برامنم دعا کنین دعا کنین ب ارزوم برسم خیلی محتاج دعاتونم ایشالا همتون ب ارزوتون و حاجتتون برسید التماس دعاااا

 17. Sajad

  سلام اقا یا علی بن موسی الرضا چند شبه انلاین زیارتت میکنم و زجه میزنم ترو خدا تورو جان جوادت ترو ب سربریده امام حسین کمکم کن اقا دستمو بگیر التماست میکنم ب پات می افتم دیگ طاقت شکستن ندارم منو ب مردام برسون التماست میکنم بی جواب نذار بخدا دارم دیوونه میشم اقا ی نگاهی بکن التماست میکنم اقا خیلی دلم گرفته راه ب هیچ جایی ندارم میدونم بنده خوبی واسه خدا نبودم اقا شما ضامن اهو شدی میشه ضامن من پیش خدا هم بشی من کسیو ندارم کمک کنه تروخدا رومو زمین نذار هرجور میتونی کمکم کن اقا خواهش میکنم کمکم کن بی جواب نذار زیاد وقت ندارم هرچند من گناه کارم شما ب خوبی خودت ببخش دیگ نمیدونم باید چیکار کنم تروخدا اول جواب همه این گرفتارارو بده بعدم جواب منو بده نذار بازم بشکنم نذار خورد بشم دوباره خدا میدونه اندازه توانم زور زدم نشد شمارا ب لحظه شهادت امام حسین قسم میدم حاجتمو بده حداقل بگو چیکار کنم فقط کمکم کن اقا ی جوون ب پات افتاده بی جواب نذار آقا در توانم نیست بیام پابوست شما محبت کن بطلب بیام پیشت شبا دیگ خواب ندارم غصه امونمو بریده اقا منتظرم اسلام علیک یا علی بن موسی الرضا

 18. نگين

  سلام امام رضا قربون عزمتت خودت ميدوني چقدر محتاج زمانتتم پيش خدا!يا امام رضا من بنده حقير و رو سياه خدا آرزومه كه حاجتمو بگيرمو بيام پابوست.آرزومه عيدي امسالمو بدي به زودي زود بيام پابوست آقاي من….

 19. فرهاد

  سلام اقا خودت میدونی کجای داستان من راسته کجاش دروغ بعد از اون وام کشاورزی واون کار کشاورزی وکاشت سیب زمینی من بدهکار و ورشکسته شدم تمام زندگیم رفت همسر و فرزندم از دستم رفت شما رو به جام امام جواد قسمت میدم شما ضامن آهو شدین فقط یک شانس میخوام زندگیمو درست کنم من در روز تولد شما این پیام رو برات نوشتم خودم رو در این حد نمیبینم که برای تولد شما هدیه ای داشته باشم ولی اگه ممکنه شما به من عنایت نموده مشکلم حل بشه

 20. سارا

  سلام امام رضــاي مهربونم.خوبي؟؟؟هرشب همين موقع ها دوباره گريه هام شروع ميشه،مثلِ همون گريه ٢ سالِ پيش كه بعدش اومدم پابوست و اونو ديدم.كسي رو ديدم كه تمامِ زندگيم رو تغيير داد،واسه ديدن اون حتي راهِ زندگيم رو عوض كردم و بعد ها فهميدم جايي نرفته …كسي كه بارها خوابش رو ديدم و با اشك از خواب پريدم…از خدا بارها عاجزانه خواستم كه خدا اگر خوب نيست،از سرم بپره…اما به قولِ معروف،شورِ عشقش در دلِ من ميشكد همچون آتش زبانه…عصر هم كه خوابِ حرمت رو ديدم،فقط خدا ميتونه كار ما رو درست كنه،تو را به جانِ جوادت قسمت ميدهم كه امسال عيد،بهم ي عيدي خوبي بدي مثلِ ديدن اون…نگذار كه ريشه ي شيطان يا همون نااميدي در دلمون بوجود بياد…
  خودت ميدوني كه ازت چي ميخوايم
  خدايا حاجت همه رو بده،حاجتِ منم بده??

 21. سپیده

  سلام آقاجان یاامام رضاقربونت برم یاضامن آهوآقاجان من دنبال راهی بودم تادرددلموواسه مادرتون بنویسم که پیدانشد اسم شمارودیدم گفتم به شمابگم خودتتون ازشون بخوای آقاجان شماروبه حق این روزای عزیزقسمتون میدم خودتون ضامن صفای من بشینوازمادرتون بخوای شفای اونوازخدابخوادچون شنیدم مادرت پیش خدا خیییییییلی عزیزه صفای منم یادکنه شفاشوبخوادانشاالله

 22. Mahdi

  اسلام علیک یا علی ابن الموسی الرضا .
  سلام آقای خوبم . قربون آرامش بی حدت برم . اسمم مهدی ،۲۰ سالم .
  در اثر عفونت شنوایی و تعادلمو از دست دادم آقام . ولی خوب میشم یکم زمان میبره ، هم تعادلم هم شنواییم .
  آقام ببخش اگه هیچ وقت به مشهد توجه نمیکردم ، واقعا شرم بر من . آقا حالا که مریض شدم یادت افتادم شرمسارم وای بر من. اما شما به بزرگیت ببخش . آقام میخوام باهات درد و دل کنم ،
  ناراحت خودم هستم ولی وقتی پدر مادرمو میبینم که ناراحتند میسوزم ، یا امام هشتم ، یا امام رضا ، اول همه مریضارو ، بعد هم منو شفا بده فقط به خاطره خوشحالی پدر و مادرم .
  آقام میخوام وقتی خوب شدم بیام پا بوست ، خیلی نوکرتم امام رضا . میخوام بیام اونجا خودامیتو کنم . یا امام رضا خیلی زود بطلبم .
  وقتی تو بطلبیم یعنی سلامتیم هم به دست اوردم . آمین

 23. مریم

  سلام امام رضا
  امشب تولدمه?
  امام رضا جونم چند ساله کنکور میدم ولی رتبم به اون حد نرسیده که پزشکی قبول بشم
  امام رضا جونم خستم دیگه بسمه بخدا دیگه آدم شدم به پسرت قسمت میدم که امسال نجاتم بده از دست کنکور به جوادت قسمت میدم که امسال پزشکیو نصیبم کن به امام جواد قسمت میدم که رتبم امسال زیر ۱۳۰۰ بشه و پزشکی قبول بشم… به حضرت معصومه قسمت میدم که از خدا بخوای منو ببخشه و از گناهام بگذره و منو به پزشکی برسونه . ای امام رضا هدیه تولدمو بهم بده . اره این رسمش نیست که ادم خودش هدیه تولدشو مشخص کنه ولی امام رضا تو که مهربونی بخشنده ای ضامن آهویی به حق جوادت قسمت میدم ضمانت منو هم پیش خدا کن که امسال پزشکی رو بهم ببخشه… امام رضا دلم بدجور شکسته به جوادت قسمت میدم ابرومو حفظ کن و منو از دست کنکور رها کن یا منو ببر یا پزشکی رو بهم بده… به امام جواد قسمت میدم امسال پزشکیو نصیبم کن بخدا دیگه حوصله حرفو کنایه های اقوامو دوست و اشنا و غریبه رو ندارم .
  تو رو خدا کمکم کن به جوادت قسمت میدم کمکم کن مامان بابام دیگه طاقت پشت کنکور بودن منو ندارن به جوادت قسمت میدم پزشکیو امسال بهم بده
  متظرم امام رضا
  دست رد به سینم نزن
  به جوادت قسمت میدم که ناامیدم نکن

 24. نسيمه

  السلام علیکم یا آقا امام رضا شما در خانه خداوند متعال خیلی ابرو دارید خیلی دل ام گرفته خودات میدانی که درد من چیست من ام مثل خودت غریب هستم کسی ندارم خیلی تهنا هستم التماس میکنم که مرا کمک کن آقا جان جانم فدایت ترا به حق عمه ات زینب و عمو ات عباس علمداردیگر طاقت نوشته ندارم آقا جان کمک ام کن

 25. خادم اقا امام رضا

  سلام اقا امام رضا میدونم الان صدامو میشنوی ، من چن ساله میخوام بیام پابوست ولی نمیشه همه میگن امام رضا رو تورو نمیخواد من با اینکه نوجوونم ولی میدونم که منو خیلی دوست داری ، شب و روزم تویی دلم خیلی شکسته میخوام گوشه صحنت بشینم دلمو بیارم زیارتت ، دلم هواتو خیلی کرده ، دلم همیشه با توعه ، دلم خونه ، میدونم گناه دارم میدونم بی وفام ولی عاشقتم عاشق تو و جد و ابادت ،منتظر یه اشارم که بیام پیش تو ،قسمت نمیشه دلم بیقراره ، تورو خدا منو بطلب ، میدونم منو دوس داری مثل همیشه که دستمو گرفتی ، ازت میخوام شاهی کنی منو راهی کنی یبارم به من نگاهی کنی ، گداتم اقا توروخدا منو بطلب بیام پابوست ، دوست دارمممممم منتظرتم

 26. fa

  سلام اقا جان من یک بنده گناهکار و درمانده ام که حرفی برای گفتن ندارم. می دانم بزای حرف زدن با شما نیازی به این کارها نیست ولی آقا جان این کار به من آرامش می دهد . اقا جان این قدر برای ترک گناهانم به خدا وند قول داده ام و زیر قولم زده ام که دیگر ازخداوند خجالت می کشم از پیش مادرتان هم شرمنده ام ایقدر ایشان را واسطه کرده ام برای ترک گناهانم دیگر از ایشان هم خجالت می کشم همه من را می شناسند خیلی بد قولم اقا جان می دانم که چقدر مادرتان برایتان عزیز است و قسم به اورا زمین نمی زنید شما را به جان مادرتان که تمام هستی ام فدای اوست از خداوند بخواهید من راعاقبت بخیر گرداند و یک همسر مومن و دوستدار شما قسمت من گرداند هر چند لیاقت این را هم به هیچ عنوان ندارم آقاجان می گویند برای ازدواج باید به شما متوسل شد شمارا به جان مادرتان واسطه شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *